خانه » دسته‌بندی نشده » جذب نیروی انسانی شرکت مهندسین باختر مشاور (کارشناس و اپراتور پست برق)

جذب نیروی انسانی شرکت مهندسین باختر مشاور (کارشناس و اپراتور پست برق)

شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور بهــره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع برق در تعدادی از شهرستانهای استان مرکزی و همدان و لرستان ( مطابق اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون) نسبت به جذب نیروی انسانی در مشاغل کارشناس و اپراتور پست برق جمعاً به تعداد ۳۷ نفر صرفاً ازمیان برادران بومی واجد شرایط در چارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش اقــــدام می نماید. شروع ثبت نام از ۲۹ آذر ماه می باشد.

قابل توجه داوطلبان گرامی

از طریق   دکمه های زیر    جهت ورود به فرم ثبت نام و دانلود دفترچه آزمون اقدام نمایید.