خانه » دسته‌بندی نشده » جذب نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

جذب نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد نسبت به تامین نیرو در دفتر حراست و امور محرمانه از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه به شرط دارا بودن شرایط ذکر شده در دفترچه اقدام نماید.

داوطلبان گرامی

از طریق   دکمه های زیر   جهت ورود به فرم ثبت نام و دانلود دفترچه آزمون اقدام فرمایید