بایگانی ماهانه:نوامبر 2018

آزمون جذب نیروی شرکت برق رسانی فدک شهرکرد

آزمون تعیین سطح شرکت برق­رسانی فدک شهرکرد در نظر داردبه منظور تکمیل نیروی انسانی خود«به تعداد5نفر» از طریق برگزاری آزمون تعیین سطح از بین داوطلبین مرد، پس از انجام مراحل آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، از بین پذیرفته­شدگان نهایی در سطح استان چهارمحال و بختیاری، دعوت به همکاری نماید. بخش اول- شرایط عمومی: داشتن تابعیت […]

بیشتر بخوانید...