بایگانی ماهانه:می 2018

تعیین سطح علمی برای جذب و استخدام کارکنان مشاغل نگهبانی

به اطلاع می رساند شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و اداره صنعت برق خلیج فارس به منظور تکمیل نیروی انسانی خود به تعداد 9 نفر نیروی انسانی از طریق برگزاری آزمون، تست ورزش و انجام مصاحبه نیاز دارد.

بیشتر بخوانید...